Kerho-ohjesääntö

 

Kerhot ja niiden jäsenyys

Kerhoiksi voidaan laskea viralliset yhdistykset tai tarkoituksenmukaisesti perustetut vapaat henkilöryhmittymät, joilla on oma toimintasuunnitelma ja viralliset toimihenkilöt.

Kerholla on oltava vähintään kolme (3) toimihenkilöä. Kerhojen jäsenten ei tarvitse olla Turun Insinööriopiskelijat TIO ry:n virallisia jäseniä. Toimihenkilöistä valtaosan on oltava TIO ry:n jäseniä, kuitenkin vähintään kolmen (3).

Kerhon toimihenkilöt ovat henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti vastuussa kerhon toiminnasta ja taloudesta. Kerhojen toiminta ei saa olla TIO ry:n tai sen jäsenistön etujen vastaista. Kerhot eivät saa toiminnallaan vahingoittaa TIO ry:n mainetta tai omaisuutta. Kerhotoiminta on voittoa tavoittelematonta toimintaa. Kerhon toiminta ei saa olla syrjivää tai jäsenistöä liiallisesti poissulkevaa.

Kerholla tulee olla julkisesti luettavissa oleva tili ajantasaisessa sosiaalisessa mediassa.

TIO ry:n hallitus voi purkaa kerhon jäsenyyden mikäli se kokee kerhon toiminnan olevan TIO ry:n periaatteiden vastaista.

Kerhoksi hakeminen

Kerho voi hakea TIO ry:n alaiseksi kirjallisesti. Hakemukset tarkastellaan vuosittain. Hakemuksen tulee sisältää seuraavat asiat:

 • Säännöt
 • Toimintasuunnitelma
 • Taloussuunnitelma
 • Toimihenkilöt

Mikäli näihin asioihin tulee muutoksia, tulee kerhon ilmoittaa siitä TIO ry:lle. TIO ry voi muutosten ilmetessä tarkastella kerhon jäsenyyttä uudelleen mikäli näkee sen tarpeelliseksi.

TIO ry:n hallitus hyväksyy kerhon alaisuuteensa hallituksen kokouksessa.

Kerhon tulee allekirjoittaa tämä Kerho-ohjesääntö.

TIO ry ylläpitää rekisteriä hyväksytyistä kerhoista ja tarkastelee kootusti kerhojen jäsenyyden kerran vuodessa.

 

Kerhojen toiminnan tukeminen

TIO ry budjetoi 250€/vuosi kerhotoimintaan. Tukea haetaan kirjallisesti ja tuen myöntämisestä päättää TIO ry hallituksen kokouksessa.

Hakemuksessa tulee ilmetä:

 • Haettavan tuen suuruus
 • Tuen käyttötarkoitus
 • Kerhon viimeisimmät tulot/menot
 • Kerhon taloudellinen tilanne
 • Toivottu maksutapa

TIO ry tarjoaa kerhoille seuraavia hyötyjä:

 • Asiantuntemusta tapahtumien järjestämiseen.
 • Rahallista tukea kerhon toimintaan.
 • Yhdistyksen tilojen mahdollinen käyttö.
 • Mahdollisuus avustaa Y-tunnusta vaativissa tilauksiin ja varauksiin liittyvissä asioissa.
 • Tukea kerhon toiminnan aloittamiseen.
 • Näkyvyys TIO ry:n sähköisessä viestinnässä sekä maininta TIO ry:n verkkosivuilla.