Edunvalvonta

Koulutus

Opiskelijoiden edunvalvojana IOL luonnollisesti on hyvinkin kiinnostunut suomalaisen tekniikan koulutuksen nykytilasta ja kehityksestä. Koulutuspoliittiset ratkaisut koskevat suoraan niin nykyistä kuin tulevaakin jäsenkuntaamme.

Keskeisimpiä asioita insinöörikoulutuksessa IOL:lle ovat koulutuksen laatu ja määrä, sillä juuri näillä vaikutetaan keskeisimmin koulutuksen jälkeiseen sijoittumiseen työmarkkinoilla.

IOL pyrkii olemaan koko ajan ajanhermolla ja valmiudessa reagoimaan koulutuksen epäkohtiin. Mainiona esimerkkinä tästä vuonna 2005 toteutettu insinööriopiskelijoiden ulosmarssi, joka tyhjensi tekniikan oppilaitokset yhdeksi iltapäiväksi ja sai median huomion niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Ulosmarssilla saatiin aikaan se, että päättäjät alkoivat tosissaan pohtia insinöörikoulutuksen ylitarjonnan ongelmia.

Insinööriopiskelijaliiton keskeisimmät koulutuspoliittiset painopisteet löytyvät IOL:n koulutuspoliittisesta asiakirjasta

 

Ammattikuva

Insinööriopiskelijaliitto pyrkii edesauttamaan Insinöörin ammatillisen identiteetin ja ammattikuvan kasvua jo opiskelujen aikana. Insinöörejä toimii monella eri alalla ja hyvin erilaisissa tehtävissä, silti yhteistä kaikille on kiinnostus tekniikkaan ja sen soveltamiseen elämisen helpottamiseksi.

Ilman insinöörejä ei synny Nokian kännyköitä, Ferrareiden moottoreita tai älytekstiilejä. Olkaamme siis ylpeitä ammattikunnastamme ja erityisosaamisestamme.

Jo opiskelujen alkumetreiltä saakka kannattaa alkaa ajatella omaa uraansa. Millaisen työkokemuksen tutkintotodistukseni tueksi haluan? Millaisia töitä haluan valmistuttunani tehdä? Millaisia ominaisuuksia minulla on ja miten voin niitä ura-ajattelussani hyödyntää? Nämä on asioita, jotka kannattaa pitää mielessä läpi opiskelun ja tehdä valintoja näiden mukaan.

Yksi tärkeä ammattikuvaa ja –identiteettiä vahvistava asia on tietysti yhteenkuuluvuus muiden insinöörien ja insinööriopiskelijoiden kanssa. Opiskelijatapahtumat, kuten Insinööriopiskelijapäivät sekä ammattikunnan tunnuksetImppulakki ja Insinöörisormus edesauttavat oman ammatillisen identiteetin muodostumista. Ammattikunnan tunnuksista tunnistamme toisemme ja tiedämme olevamme samaa porukkaa.

On myös hyvä välillä pysähtyä pohtimaan, miltä sana insinööri tuo mieleen ns. suurelle yleisölle. Onko se ainainen vitsien aihe vai asiantuntija, kehittäjä ja uuden luoja, jota ilman maailma ei kehity? Millaisen kuvan insinööreistä annamme julkisuuteen? Tähän me jokainen voimme omilla ratkaisuillamme vaikuttaa.

 

Työelämä

Harjoittelu tekee insinöörin!

Insinööriliiton tekemien tutkimusten mukaan valmistuneen insinöörin työtehtäviin ja palkan suuruuteen vaikuttavat tutkintotodistuksen arvosanoja enemmän opintojen aikana tai ennen opintoja saatu työkokemus omalta alalta.

Siksi on tärkeää huolehtia jo opiskeluaikanaan itselleen riittävän kattava ja monipuolinen työkokemus, jonka turvin työllistyminen valmistumisen jälkeen on helppoa. Samaan tahtiin kuin lukuvuosien aikana saatu teoreettinen osaaminen kasvaa, tulisi myös kesätöiden ja työharjoittelujen työtehtävien kehittyä.

Insinöörikoulutukseen kuuluva työharjoittelu on määrältään niin pieni, että työkokemustaan ei ole viisasta jättää pelkästään sen varaan vaan hyödyntää myös työharjoitteluajan ulkopuoliset kesätyöt oman ammatillisen osaamisensa kasvattamiseksi.