TIO ry

 

Turun Insinööriopiskelijat TIO ry on yksi Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:n paikallisyhdistyksistä. Vuonna 1982 perustetun TIO ry:n jäsenistö koostuu Turun ammattikorkeakoulussa tekniikan ja liikenteen koulutusohjelmissa opiskelevista tekniikan alan opiskelijoista. TIO:n pääasiallisena tavoitteena on toimia tekniikan alan opiskelijoiden ammatillisena etujärjestönä, joka ajaa opiskelijoidensa etuja koulumaailmassa sekä auttaa heitä työelämään liittyvissä asioissa. TIO:n tehtävänä on auttaa valmistuvien tekniikan alan opiskelijoiden siirtymistä Insinööriliiton alueyhdistyksen jäseneksi. Edunvalvontatyötä tehdään yhdessä Insinööriopiskelijaliiton ja Insinööriliiton kanssa.

TIO:n toimintaan kuuluu koulutuspolitiikan ja työelämätietouden levittämisen lisäksi myös vapaa-ajan toimintaa ja se on omalta osaltaan vaikuttamassa myös Insinööriopiskelijakulttuurin kehittämiseen. TIO järjestää säännöllisesti opiskelijabileitä sekä yksin että yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa sekä tarjoaa opiskelijoille kulttuurielämyksiä.

Yksi TIO ry:n tärkeimmistä sidosryhmistä on Turun ammattikorkeakoulu, jossa TIO:n tavoitteena on luoda vankka asema vahvana vaikuttajana. TIO tekee yhteistyötä myös muiden Turun seudulla vaikuttavien insinöörijärjestöjen, kuten Lounais-Suomen insinöörit LOUSI ryn ja Turun Insinöörit Tuike ry:n, kanssa. TIO toimii myös yhteistyössä muiden Turun ammattikorkeakoulun opiskelijajärjestöjen ja Turun AMK:n opiskelijakunta TUO:n kanssa. Kontakteja pidetään yllä myös muiden IOL ry:n paikallisyhdistyksien kanssa.
Jäseniä TIO:ssa on noin 2100 mikä tekee meistä yhden Insinööriopiskelijaliiton suurimmista paikallisyhdistyksistä ja suurimman Turun ammattikorkeakoulussa toimivista ainejärjestöistä.